Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Kałuża
Zastosowanie zintegrowanej analizy optycznej w badaniach struktury roślinności krzewiastej terenów zalewowych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań struktury krzewów wikliny. Krzewy budowano sztucznie z pojedynczych gałązek wikliny. Odzwierciedlały one zmienną gęstość struktury krzewów porastających tereny zalewowe. Ocenę gęstości krzewów wykonano poprzez pomiar bezpośredni. Wykonano także zdjęcia hemisferyczne oraz badania urządzeniem LAI-2000.
Wyniki analizy gęstości krzewów wskazują na możliwości wykorzystania metod optycznych
w badaniach terenowych struktury zakrzaczeń.

Słowa kluczowe: struktura krzewów, zdjęcia hemisferyczne, LAI, opory przepływów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_86.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kałuża, Tomasz. "Zastosowanie zintegrowanej analizy optycznej w badaniach struktury roślinności krzewiastej terenów zalewowych." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #86.
APA Tomasz Kałuża (2009). Zastosowanie zintegrowanej analizy optycznej w badaniach struktury roślinności krzewiastej terenów zalewowych. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #86
ISO 690 KAłUżA, Tomasz. Zastosowanie zintegrowanej analizy optycznej w badaniach struktury roślinności krzewiastej terenów zalewowych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #86.
Adres do korespondencji:
Tomasz Kałuża
Katedra Budownictwa Wodnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 A
60-649 Poznań
Poland
e-mail: kaltom@gmx.net
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009