Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Kaczorkiewicz, Damian Bakaj, Tomasz Heese
Możliwości retencji związków biogennych na przykładzie renaturyzowanego dolnego odcinka rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna)
Streszczenie.

Rzeka Pysznica jest prawostronnym dopływem rzeki Parsęty. Renaturyzacja polegała na podpiętrzeniu rzeki w km 1+075 za pomocą narzutu kamiennego tworzącego bystrze o długości 150 m i skierowaniu części wód na polder. Powstały polder jest wyposażony w budowlę wlotową i mniej więcej poniżej 900 m – w zrzutową. Otrzymano w wyniku tych działań zalew o powierzchni od 14,7 ha do 24,3 ha. Badaniami objęto wody wpływające do mokradła i uchodzące z niego. W pobranych próbach analizowano właściwości fizyczno-chemiczne wód ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych. Badania prowadzono w cyklu miesięcznym od kwietnia do października 2006 roku. Wyniki wskazują na duży potencjał retencyjny w stosunku do związków fosforu i azotu. Zaobserwowano także różnice sezonowe wynikające z poziomu wegetacji. Mokradło Pyszka powstało w wyniku realizacji programu „Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi dorzecza Parsęty” we współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Słowa kluczowe: mokradło Pyszka, retencja, biogeny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaczorkiewicz, Magdalena, et al. "Możliwości retencji związków biogennych na przykładzie renaturyzowanego dolnego odcinka rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna)." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #85.
APA Magdalena Kaczorkiewicz, Damian Bakaj, Tomasz Heese (2009). Możliwości retencji związków biogennych na przykładzie renaturyzowanego dolnego odcinka rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna). Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #85
ISO 690 KACZORKIEWICZ, Magdalena, BAKAJ, Damian, HEESE, Tomasz. Możliwości retencji związków biogennych na przykładzie renaturyzowanego dolnego odcinka rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna). Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #85.
Adres do korespondencji:
Magdalena Kaczorkiewicz
Katedra Biologii Środowiskowej
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
Poland

e-mail: magdalena.kaczorkiewicz@wbiis.tu.koszalin.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009