Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Szymon Jusik, Krzysztof Szoszkiewicz
Różnorodność biologiczna roślin wodnych w warunkach zróżnicowanych przekształceń morfologicznych rzek nizinnych Polski Zachodniej
Streszczenie.

Badania prowadzono w latach 2003-2008 na 214 odcinkach rzek nizinnych Polski. Morfologię cieków badano metodą River Habitat Survey (RHS), natomiast rośliny wodne – Makrofitową Metodą Oceny Rzek (MMOR). Pod względem zróżnicowania roślin wyodrębniono trzy typy makrofitowe cieków nizinnych: piaszczyste, kamienisto-żwirowe małe oraz kamienisto-żwirowe średnie i duże. W wyróżnionych typach stanowiska podzielono na podstawie syntetycznego wskaźnika przekształcenia Habitat Modification Score (HMS) na trzy grupy o zróżnicowanym natężeniu przekształceń morfologicznych. We wszystkich analizowanych typach rzek stwierdzono istotny wpływ przekształceń morfologicznych na wskaźniki różnorodności biologicznej. Zależność ta przypominała krzywą Gaussa. Największa bioróżnorodność występowała przy umiarkowanym poziomie przekształcenia, mniejsza zaś przy słabej oraz bardzo silnej degradacji morfologicznej. Obserwowane zależności były wynikiem pośredniego oddziaływania na wegetację spadku zacienienia wraz ze wzrostem stopnia przekształcenia oraz bezpośredniego oddziaływania zmian w morfologii koryta.

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, makrofity, przekształcenia morfologii rzek
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_84.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jusik, Szymon, and Krzysztof Szoszkiewicz. "Różnorodność biologiczna roślin wodnych w warunkach zróżnicowanych przekształceń morfologicznych rzek nizinnych Polski Zachodniej." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #84.
APA Szymon Jusik, Krzysztof Szoszkiewicz (2009). Różnorodność biologiczna roślin wodnych w warunkach zróżnicowanych przekształceń morfologicznych rzek nizinnych Polski Zachodniej. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #84
ISO 690 JUSIK, Szymon, SZOSZKIEWICZ, Krzysztof. Różnorodność biologiczna roślin wodnych w warunkach zróżnicowanych przekształceń morfologicznych rzek nizinnych Polski Zachodniej. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #84.
Adres do korespondencji:
Szymon Jusik
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: jusz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009