Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Justyna Hachoł, Elżbieta Bondar-Nowakowska
Wykorzystanie metody analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) do oceny ryzyka ekologicznego w regulowanych i konserwowanych ciekach
Streszczenie.

W pracy przeanalizowano możliwość wykorzystania metody analizy przyczyn
i skutków wad (FMEA) do oceny ryzyka ekologicznego w ciekach, na których planowane jest wykonanie robót regulacyjnych lub konserwacyjnych. Analizę przeprowadzono na podstawie badań wpływu robót regulacyjnych i konserwacyjnych wykonanych w latach 2007-2008 na 14 ciekach nizinnych Dolnego Śląska na naczyniową roślinność wodną. Badania te pozwoliły na ustalenie czynników ryzyka, tj. prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, skutków tych zagrożeń oraz ich wykrywalności. Przeprowadzona analiza wykazała dużą przydatność metody w planowaniu robót wodnych.

Słowa kluczowe: ryzyko ekologiczne, regulacja cieków, konserwacja, roślinność wodna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hachoł, Justyna, and Elżbieta Bondar-Nowakowska. "Wykorzystanie metody analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) do oceny ryzyka ekologicznego w regulowanych i konserwowanych ciekach." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #83.
APA Justyna Hachoł, Elżbieta Bondar-Nowakowska (2009). Wykorzystanie metody analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) do oceny ryzyka ekologicznego w regulowanych i konserwowanych ciekach. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #83
ISO 690 HACHOł, Justyna, BONDAR-NOWAKOWSKA, Elżbieta. Wykorzystanie metody analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) do oceny ryzyka ekologicznego w regulowanych i konserwowanych ciekach. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #83.
Adres do korespondencji:
Justyna Hachoł
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
Poland
e-mail: justyna.kleka@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009