Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Joanna Katroń, Urszula Nawrocka-Grześkowiak
Barzkowice – park i zamek
Streszczenie.

Pałac i park w Barzkowicach są niewątpliwą atrakcją turystyczną Niziny Szczecińskiej. Założenie zajmuje obszar 14,35 ha w południowo-zachodniej części wsi. Czytelne są granice zespołu z początku XX wieku i kompozycja przestrzenna parku z XIX wieku. Rośnie tu wiele rzadkich i cennych gatunków drzew. Pałac przez lata pełnił funkcję mieszkalno-usługową, jednak w wyniku braku prac rewaloryzacyjnych ulega stopniowej degradacji. W celu zachowania dziedzictwa kulturowego i wartości przyrodniczych tego miejsca park i pałac zostały wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską.

Słowa kluczowe: aleja, Barzkowice, parki zabytkowe, stare i pomnikowe drzewa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Katroń, Joanna, and Urszula Nawrocka-Grześkowiak. "Barzkowice – park i zamek." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #75.
APA Joanna Katroń, Urszula Nawrocka-Grześkowiak (2009). Barzkowice – park i zamek. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #75
ISO 690 KATROń, Joanna, NAWROCKA-GRZEśKOWIAK, Urszula. Barzkowice – park i zamek. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #75.
Adres do korespondencji:
Joanna Katroń
Joanna Katroń
Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
Poland
e-mail: kapturzyk@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 28.07.2009