Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Trelka, Stanisława Szczepaniak
Wpływ objętości podłoża na wzrost i kwitnienie Cyclamen persicum Mill. ‘Canto F1 Scarlet’ z grupy midi
Streszczenie.

Badano wpływ objętości podłoża na wzrost oraz kwitnienie cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) ‘Canto F1 Scarlet’. Doświadczenie przeprowadzono w 2005 i 2006 roku, w dwóch cyklach trwających od 6 maja do 20 listopada. W doświadczeniu wykorzystano doniczki o objętości podłoża: 270 cm3, 340 cm3, 500 cm3 oraz 721 cm3, a rozsadę sadzono w 19. tygodniu roku do torfu wysokiego o pH 6,0, wzbogaconego nawozem typu Hydrocote 3-4 M w dawce 3 g/dm3. Nie stwierdzono wpływu objętości podłoża na: wysokość roślin, średnicę roślin, średnicę bulw oraz na wczesność kwitnienia cyklamenu; różnice były niewielkie. Cyklameny uprawiane w większej ilości podłoża tworzyły większą masę i kwitły obficiej.

Słowa kluczowe: objętość podłoża, Cyclamen persicum, wzrost wegetatywny, kwitnienie
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Trelka, Tomasz, and Stanisława Szczepaniak. "Effect of substrate volume on the growth and flowering of Cyclamen persicum Mill. ‘Canto F1 Scarlet’ from midi group." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #73.
APA Tomasz Trelka, Stanisława Szczepaniak (2009). Effect of substrate volume on the growth and flowering of Cyclamen persicum Mill. ‘Canto F1 Scarlet’ from midi group. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #73
ISO 690 TRELKA, Tomasz, SZCZEPANIAK, Stanisława. Effect of substrate volume on the growth and flowering of Cyclamen persicum Mill. ‘Canto F1 Scarlet’ from midi group. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #73.
Adres do korespondencji:
Tomasz Trelka
Tomasz Trelka
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: cattleya1@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 24.06.2009