Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Rybus-Zając
Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka
Streszczenie.

 W pracy badano wpływ zwiększonego promieniowania UV-B (16 kJ/m2 w ciągu doby) na poziom chlorofilu a i b, karotenoidów oraz związków fenolowych w siewkach ogórka. W roślinach poddanych działaniu UV-B zawartość barwników chloroplastowych była większa niż w kontroli. Stwierdzono też stymulację gromadzenia związków fenolowych, w tym flawonoidów.

 

Słowa kluczowe: Cucumis sativus L., UV-B, barwniki chloroplastowe, związki fenolowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_72.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rybus-Zając, Magdalena. "Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #72.
APA Magdalena Rybus-Zając (2009). Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #72
ISO 690 RYBUS-ZAJąC, Magdalena. Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #72.
Adres do korespondencji:
Magdalena Rybus-Zając
Magdalena Rybus-Zając
Katedra Fizjologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 35
60-637 Poznań
Poland
e-mail: magrybus@jay.au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.06.2009