Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Marcin Korczyński, Piotr Przysiecki
Próba określenia wpływu stref geopatycznych na ocenę pokroju lisów polarnych (Alopex lagopus)
Streszczenie.

Celem pracy była próba określenia wpływu stref geopatycznych na obszarze fermy na ocenę pokroju młodych lisów polarnych w wieku od odsadzenia do uboju. Badania wykonano na dużej fermie lisów polarnych, na szczeniętach obu płci (1803 samce i 1517 samic) urodzonych w latach 2003-2005. Za pomocą rezonatora wyznaczono miejsca przebiegu na fermie podziemnych cieków wodnych, które następnie naniesiono na schemat fermy. W okresie pełnej dojrzałości okrywy włosowej oceniono pokrój zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorcem oceny pokroju lisów polarnych. Na podstawie wyników oceny pokroju, wykorzystując analizę wariancji, porównano zwierzęta przebywające w strefach geopatycznych ze zwierzętami z terenu bez tych stref. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku młodych lisów polarnych nie zaznaczył się niekorzystny wpływ stref geopatycznych. Niektóre wyniki świadczą o niewielkim pozytywnym wpływie stref geopatycznych na młode lisy. Należałoby przeprowadzić szersze badania związane z wpływem tych stref na ocenę pokroju zwierząt starszych, dłużej przebywających na terenach, gdzie takie strefy występują.

Słowa kluczowe: lis polarny, strefy geopatyczne, okrywa włosowa
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt2/art_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowicki, Sławomir, et al. "An attempt of evaluation of the effect of geopathic zones on assessment of conformation in Arctic fox (Alopex lagopus)." Nauka Przyr. Technol. 3.2 (2009): #71.
APA Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Marcin Korczyński, Piotr Przysiecki (2009). An attempt of evaluation of the effect of geopathic zones on assessment of conformation in Arctic fox (Alopex lagopus). Nauka Przyr. Technol. 3 (2), #71
ISO 690 NOWICKI, Sławomir, et al. An attempt of evaluation of the effect of geopathic zones on assessment of conformation in Arctic fox (Alopex lagopus). Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.2: #71.
Adres do korespondencji:
Sławomir Nowicki
Sławomir Nowicki
Katedra Hodowli Owiec
Kóz i Zwierząt Futerkowych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Złotniki
ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las
Poland
e-mail: nowicki.slawek@ wp.pl
Zaakceptowano do druku: 27.02.0009