Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bożena Szymaś, Beata Zawadzka, Michał Walachowski
Zainteresowanie właścicieli gospodarstw agroturystycznych z województwa lubuskiego prowadzeniem pasieki
Streszczenie.

Turyści coraz bardziej zaczynają doceniać możliwości spędzania wolnego czasu na polskiej wsi, a szansą na taki wypoczynek są gospodarstwa agroturystyczne, które mogą się stać doskonałym promotorem polskiego pszczelarstwa. Celem pracy jest określenie możliwości rozwoju gospodarki pasiecznej w gospodarstwach agroturystycznych województwa lubuskiego, co w przyszłości mogłoby się przyczynić do poprawy opłacalności ich funkcjonowania. Założenia celu pracy zrealizowano za pomocą badań ankietowych. Na podstawie ich wyników można jednoznacznie stwierdzić, iż zainteresowanie pszczelarstwem wśród stosunkowo młodych właścicieli gospodarstw agroturystycznych jest niewielkie.

Słowa kluczowe: gospodarstwa agroturystyczne, zainteresowanie, pasieki
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt2/art_70.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymaś, Bożena, et al. "Interest of owners of agritouristic farms from the Lubuskie province in beekeeping." Nauka Przyr. Technol. 3.2 (2009): #70.
APA Bożena Szymaś, Beata Zawadzka, Michał Walachowski (2009). Interest of owners of agritouristic farms from the Lubuskie province in beekeeping. Nauka Przyr. Technol. 3 (2), #70
ISO 690 SZYMAś, Bożena, ZAWADZKA, Beata, WALACHOWSKI, Michał. Interest of owners of agritouristic farms from the Lubuskie province in beekeeping. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.2: #70.
Adres do korespondencji:
Bożena Szymaś
Bożena Szymaś
Katedra Hodowli Owadów Użytkowych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: beszymas@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 26.02.2009