Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Barbara Sierecka-Nowakowska
Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych jako podstawa rozwoju rekreacji i wypoczynku w mieście
Streszczenie.

Przedstawiony artykuł jest sugestią rozwiązania problemu organizacji czasu wolnego, z wykorzystaniem terenów poprzemysłowych, ze wskazaniem nadrzędności systemu ekologicznego miasta oraz z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Dla zobrazowania metody przeprowadzenia idei kompleksowego rozwiązania problemu wybrano Łódź. Jest to miasto totalnych przemian cywilizacyjnych, a co się z tym wiąże – strukturalnych, w szerokim zakresie. Wskazuje się obszar doliny rzeki Jasienia jako najbardziej reprezentatywnego terenu przemysłowej Łodzi. Tutaj istnieje możliwość stworzenia koncepcji przestrzennej nowych funkcji i rewaloryzacji krajobrazu historycznego miasta. Ma to być jednocześnie przeciwstawienie się obecnej dominacji komercyjnych przekształceń terenów poprzemysłowych miejskich i odzyskiwanie terenów publicznych.

Słowa kluczowe: przekształcenia poprzemysłowe w ujęciu ekologicznymi i krajobrazowym miasta
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_62.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sierecka-Nowakowska, Barbara. "Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych jako podstawa rozwoju rekreacji i wypoczynku w mieście." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #62.
APA Barbara Sierecka-Nowakowska (2009). Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych jako podstawa rozwoju rekreacji i wypoczynku w mieście. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #62
ISO 690 SIERECKA-NOWAKOWSKA, Barbara. Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych jako podstawa rozwoju rekreacji i wypoczynku w mieście. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #62.
Adres do korespondencji:
Barbara Sierecka-Nowakowska
Barbara Sierecka-Nowakowska
Katedra Architektury i Urbanistyki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Bora-Komorowskiego 10/42
85-793 Bydgoszcz
e-mail: kaiu@utp.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 16.12.2008