Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Kosewska, Czesław Wysocki
Możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie parków i skwerów Warszawy
Streszczenie.

Posługując się kryteriami kreowania przestrzeni, takimi jak: dostępność, osiągalność, rozpoznawalność oraz użyteczność, przeprowadzono ocenę możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na terenie siedmiu wybranych parków i skwerów Warszawy. W obiektach oceniano: układ komunikacyjny, układ wodny, ukształtowanie terenu, elementy wyposażenia i małej architektury, materiał roślinny oraz system informowania użytkowników. Analizowane założenia cechuje znaczna liczba barier ograniczających bezpieczne poruszanie się i swobodne korzystanie z obiektu.

Słowa kluczowe: osoby z dysfunkcją wzroku, dostępność, Warszawa, park
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_6.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kosewska, Małgorzata, and Czesław Wysocki. "Możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie parków i skwerów Warszawy." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #6.
APA Małgorzata Kosewska, Czesław Wysocki (2009). Możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie parków i skwerów Warszawy. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #6
ISO 690 KOSEWSKA, Małgorzata, WYSOCKI, Czesław. Możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie parków i skwerów Warszawy. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #6.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Kosewska
Czesław Wysocki
Katedra Ochrony Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
e-mail: czeslaw_wysocki@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 22.10.2008