Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Skrzyńska
Krajobrazy fortyfikacyjne jako obszary zrównoważonej turystyki aktywnej
Streszczenie.

Zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową krajobraz odzwierciedla kondycję środowiska i jest niebagatelnym składnikiem jakości życia współczesnego człowieka. Od percepcji krajobrazów codzienności nie da się uciec, chociaż można poszukiwać pięknych i niezniszczonych krajobrazów uprawiając turystykę. Specyficzną odmianą krajobrazu o niezwykłych cechach wizualnych i znaczeniowych jest krajobraz warowny (za Bogdanowskim 1993), w którym logika funkcjonalna wzajemnych połączeń drogowych, pól ostrzału, linii okopów oraz umocnień ziemnych ma ścisły związek ze współczesnymi walorami widokowymi i turystycznymi. Turystyczne użytkowanie takich obszarów, które zawierają także liczne walory przyrodnicze, wymaga twórczego i nowoczesnego podejścia. Turysta nie może być jedynie bezmyślnym konsumentem walorów krajobrazu, przyczyniając się swoją obecnością do jego degradacji. Artykuł podejmuje tematykę turystyki aktywnej, kształtowanej na podstawie zasad zrównoważonej turystyki i redukcji ekologicznego odcisku stopy, na przykładzie frontu włoskiego I wojny światowej na styku Altipiani di Folgaria Lavarone i Altopiano dei Sette Communi.

Słowa kluczowe: krajobraz warowny, turystyka aktywna, ekologiczny odcisk stopy, environmental footprint
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_56.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skrzyńska, Anna. "Krajobrazy fortyfikacyjne jako obszary zrównoważonej turystyki aktywnej." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #56.
APA Anna Skrzyńska (2009). Krajobrazy fortyfikacyjne jako obszary zrównoważonej turystyki aktywnej. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #56
ISO 690 SKRZYńSKA, Anna. Krajobrazy fortyfikacyjne jako obszary zrównoważonej turystyki aktywnej. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #56.
Adres do korespondencji:
Anna Skrzyńska
Anna Skrzyńska
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: anna.skrzynska@gazeta.pl
Zaakceptowano do druku: 9.12.2008