Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Szymura, Katarzyna Kożuchowska, Tomasz Szymura, Karol Wolski
Ogród dydaktyczny Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu jako przykład zasad projektowania zieleni w otulinie obszarów chronionych
Streszczenie.

Wpływ gatunków obcych uznaje się za największe, oprócz utraty siedlisk, zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Ma to szczególne znaczenie w projektowaniu terenów zieleni w otulinie obszarów chronionych. Przedstawiona praca zawiera analizę uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, które stały się podstawą do stworzenia projektu ogrodu dydaktycznego dla Stacji Ekologicznej „Storczyk” Uniwersytetu Wrocławskiego, położonej w Karpaczu, w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zaproponowany projekt zieleni jest przykładem realizacji zasad doboru zieleni zgodnym z ustawą o ochronie przyrody, zawierającej projekt krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Projekt ogrodu dydaktycznego to kolekcja roślin Karkonoszy, a zaproponowane gatunki są zgodne z potencjalną roślinnością regla dolnego, na którego obszarze jest usytuowana Stacja.

Słowa kluczowe: różnorodność biologiczna, regiel dolny, Karkonoski Park Narodowy, roślinność potencjalna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymura, Magdalena, et al. "Ogród dydaktyczny Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu jako przykład zasad projektowania zieleni w otulinie obszarów chronionych." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #49.
APA Magdalena Szymura, Katarzyna Kożuchowska, Tomasz Szymura, Karol Wolski (2009). Ogród dydaktyczny Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu jako przykład zasad projektowania zieleni w otulinie obszarów chronionych. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #49
ISO 690 SZYMURA, Magdalena, et al. Ogród dydaktyczny Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu jako przykład zasad projektowania zieleni w otulinie obszarów chronionych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #49.
Adres do korespondencji:
Magdalena Szymura
Magdalena Szymura
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
e-mail: magdalena.szymura@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 2.12.2008