Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tatiana Tokarczuk
Krajobraz krawędzi – specyfika przestrzeni transgranicznej a rozwój turystyki
Streszczenie.

W naturze materia i energia jest skoncentrowana najczęściej w brzeżnych partiach płatów, tj. na granicy. Inaczej formułując, strefa graniczna pomiędzy odrębnymi terytoriami jest bardziej atrakcyjna dla zamieszkania zwierząt i roślinności niż każde terytorium osobno. Ekolodzy określają to zjawisko jako „efekt styku” (edge effect). W przełożeniu na język krajobrazu kulturowego wiąże się ono również z kompozycyjnym rozwiązaniem granic poszczególnych miejsc dla zapewnienia użytkownikom poczucia odrębności terytorialnej. „Efekt styku”, w nawiązaniu do problemu granic krajobrazowych, ukazuje istotny potencjał turystyczny regionów przygranicznych wynikający ze zróżnicowania krajobrazu naturalnego i kulturowego. Przeniesienie granicy Unii Europejskiej na tzw. ścianę wschodnią, wywołane zmianami politycznymi, które zaszły w ostatnich latach, stwarza szczególną szansę dla turystyki transgranicznej oraz pozwala na poprawienie jakości przestrzeni turystycznej.

Słowa kluczowe: krawędź, granica kulturowa, krajobraz kulturowy, turystyka transgraniczna, brama
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tokarczuk, Tatiana. "Krajobraz krawędzi – specyfika przestrzeni transgranicznej a rozwój turystyki." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #45.
APA Tatiana Tokarczuk (2009). Krajobraz krawędzi – specyfika przestrzeni transgranicznej a rozwój turystyki. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #45
ISO 690 TOKARCZUK, Tatiana. Krajobraz krawędzi – specyfika przestrzeni transgranicznej a rozwój turystyki. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #45.
Adres do korespondencji:
Tatiana Tokarczuk
Tatiana Tokarczuk
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
e-mail: tokarczukt@ogr.ar.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 29.11.2008