Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Piotr Urbański, Michał Krzyżaniak, Agnieszka Rydzewska
Zieleń Poznania i innych miast w Polsce
Streszczenie.

Zieleń była, jest i będzie jednym z głównych czynników kształtujących warunki higieniczno-sanitarne oraz naturalizujących silnie przekształconą przez człowieka przestrzeń miasta. Wpływa ona także pozytywnie na walory estetyczne krajobrazu i podnosi jego walory wizualne. Również zieleń miejska, choć zmarginalizowana, pełni ważną funkcję rekreacyjną. Już w „Karcie ateńskiej” uznano rekreację za element trwały doktryny architektonicznej miasta, którego podstawowe funkcje określono jako: mieszkanie, praca oraz wypoczynek. W ostatnim czasie obserwuje się zmiany zachodzące w stylu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miast. Wynikają one ze zwiększania się nienormowanego wymiaru czasu pracy czy pracy w domu przy komputerze. Wiąże się to także ze zmieniającymi się potrzebami rekreacyjnymi mieszkańców oraz zmieniającą się powierzchnią zieleni w polskich miastach. Celem prezentowanej pracy była ocena zieleni Poznania na tle zieleni innych miast w Polsce.

Słowa kluczowe: parki, zieleńce, zieleń osiedlowa, lasy, cmentarze
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_44.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbański, Piotr, et al. "Zieleń Poznania i innych miast w Polsce." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #44.
APA Piotr Urbański, Michał Krzyżaniak, Agnieszka Rydzewska (2009). Zieleń Poznania i innych miast w Polsce. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #44
ISO 690 URBAńSKI, Piotr, KRZYżANIAK, Michał, RYDZEWSKA, Agnieszka. Zieleń Poznania i innych miast w Polsce. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #44.
Adres do korespondencji:
Piotr Urbański
Piotr Urbański
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
e-mail: ktzmain@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 28.11.2008