Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marta Weber-Siwirska, Daniel Skarżyński
Pionowe ogrody jako potencjalna atrakcja turystyczna
Streszczenie.

Zieleń jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, a współczesne centra zatłoczonych miast nie zostawiają roślinom wiele przestrzeni. Na całym świecie obserwuje się rozwój miast, z czym nierozerwalnie wiąże się oddawanie kolejnych powierzchni pod miejsca parkingowe, ośrodki rekreacyjne i edukacyjne, centra handlowe i inne. W wyniku takich działań zaczyna się pojawiać problem małej wartości przyrodniczej miast. Chcąc go rozwiązać, można wykorzystać niekonwencjonalne sposoby uprawy, traktując budynek jako rodzaj szkieletu, po którym rośliny wspinają się bądź są na nim instalowane z użyciem różnych technologii. W opracowaniu przedstawiono kilka propozycji zainstalowania pionowych ogrodów na terenie Wrocławia. Zaprezentowano je jako założenia poprawiające estetykę miejsca, wpływające na jego mikroklimat, pełniące funkcję regulatora hałasu i zanieczyszczeń. Przedstawienie wizualizacyjne, na przykładzie kilku budynków w centrum Wrocławia, ukazuje, jak wprowadzenie roślinności może stać się nowoczesną atrakcją turystyczną.

Słowa kluczowe: zieleń, budynek, miasto, ściana
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_42.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Weber-Siwirska, Marta, and Daniel Skarżyński. "Pionowe ogrody jako potencjalna atrakcja turystyczna." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #42.
APA Marta Weber-Siwirska, Daniel Skarżyński (2009). Pionowe ogrody jako potencjalna atrakcja turystyczna. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #42
ISO 690 WEBER-SIWIRSKA, Marta, SKARżYńSKI, Daniel. Pionowe ogrody jako potencjalna atrakcja turystyczna. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #42.
Adres do korespondencji:
Marta Weber-Siwirska
Marta Weber-Siwirska
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
e-mail: marta.weber-siwirska@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 26.11.2008