Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Halina Lipińska, Wanda Harkot, Magdalena Kępka
Współczesne formy zagospodarowania wiejskich ogrodów przydomowych na Lubelszczyźnie
Streszczenie.

W objętych inwentaryzacją ogrodach największą różnorodność gatunkową przedstawiały byliny, bowiem w tej grupie roślin wyróżniono aż 94 gatunki, jednak z tego tylko 30% należy do gatunków typowych dla ogrodów wiejskich. Najmniej liczną grupę stanowiły pnącza, lecz w około 60% były to gatunki spotykane w przeszłości w ogródkach wiejskich. W większości ogrodów stwierdzono brak takich elementów, jak sad i warzywnik, które były charakterystyczne dla wiejskich ogrodów. Zanikanie tradycyjnej użyteczności ogrodu jest coraz silniej obserwowane na Lubelszczyźnie. Do ogrodzenia posesji wykorzystywano najczęściej drucianą siatkę, a ogrodzenia drewniane, uważane za typowo wiejskie, wystąpiły w około 35% gospodarstw, zaś pleciony płot drewniany pojawił się tylko w około 10% gospodarstw (tych najmniejszych obszarowo). W większości gospodarstw wejścia na posesję strzegła brama i furtka wykonane z metalu. Rustykalne formy tych elementów spotykano tylko w około 5% ogrodów najmniejszej obszarowo grupy gospodarstw. W większości ogrodów dominującym elementem był trawnik.

Słowa kluczowe: ogród wiejski, skład gatunkowy, nawierzchnie, ogrodzenia, mała architektura ogrodowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_4.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lipińska, Halina, et al. "Współczesne formy zagospodarowania wiejskich ogrodów przydomowych na Lubelszczyźnie." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #4.
APA Halina Lipińska, Wanda Harkot, Magdalena Kępka (2009). Współczesne formy zagospodarowania wiejskich ogrodów przydomowych na Lubelszczyźnie. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #4
ISO 690 LIPIńSKA, Halina, HARKOT, Wanda, KęPKA, Magdalena. Współczesne formy zagospodarowania wiejskich ogrodów przydomowych na Lubelszczyźnie. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #4.
Adres do korespondencji:
Halina Lipińska
Halina Lipińska
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin

e-mail: hllpl@yahoo.com.
Zaakceptowano do druku: 20.10.2008