Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Iwona Orzechowska-Szajda
Pola golfowe – kształtowanie i ochrona krajobrazu
Streszczenie.

Pola golfowe są obiektami sportowymi, które jak żadne inne są związane ze środowiskiem przyrodniczym i krajobrazem. Ogromny rozwój obiektów golfowych w ostatniej dekadzie oraz przeprowadzone badania wskazują na potrzebę uwzględniania aspektów kształtowania i ochrony krajobrazu, a także ochrony środowiska przyrodniczego na etapie projektowania, zarządzania i pielęgnacji. Celem rozważań przedstawionych w pracy jest: wskazanie wpływu obiektów golfowych na krajobraz, wskazanie roli architekta krajobrazu w projektowaniu, określenie właściwych metod zarządzania uwzględniających ochronę krajobrazu i środowiska przyrodniczego.

Słowa kluczowe: pola golfowe, krajobraz, środowisko
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Orzechowska-Szajda, Iwona. "Pola golfowe – kształtowanie i ochrona krajobrazu." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #31.
APA Iwona Orzechowska-Szajda (2009). Pola golfowe – kształtowanie i ochrona krajobrazu. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #31
ISO 690 ORZECHOWSKA-SZAJDA, Iwona. Pola golfowe – kształtowanie i ochrona krajobrazu. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #31.
Adres do korespondencji:
Iwona Orzechowska-Szajda
Iwona Orzechowska-Szajda
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-375 Wrocław
e-mail: iwonaorzechowska16@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 14.11.2008