Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jadwiga Widomska-Piesik
Krajobraz w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości nad Zalewem Szczecińskim
Streszczenie.

Na pobrzeżu Zalewu Szczecińskiego jest zlokalizowany szereg miejscowości, wśród których miasto Wolin wyróżnia się wielkością, historią i aktywnością w zakresie podejmowania różnych wyzwań. W poszukiwaniu dróg rozwoju i odnowy Wolina wysiłki miasta koncentrują się na przekształceniach zmierzających do uatrakcyjnienia krajobrazu miasta w kontekście jego relacji z funkcją turystyczną i modernizacją terenu dla potrzeb nowoczesnej turystyki.

Słowa kluczowe: krajobraz, rekreacja, turystyka, teren nadwodny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Widomska-Piesik, Jadwiga. "Krajobraz w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości nad Zalewem Szczecińskim." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #27.
APA Jadwiga Widomska-Piesik (2009). Krajobraz w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości nad Zalewem Szczecińskim. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #27
ISO 690 WIDOMSKA-PIESIK, Jadwiga. Krajobraz w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości nad Zalewem Szczecińskim. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #27.
Adres do korespondencji:
Jadwiga Widomska-Piesik
Jadwiga Widomska-Piesik
Katedra Projektowania Krajobrazu
Akademia Rolnicza w Szczecinie
ul. Słowackiego 17
71-434 Szczecin
e-mail: jadwiga.widomska_piesik@agro.ar.szczecin.pl
Zaakceptowano do druku: 14.11.2008