Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Alina Pancewicz
Hałdy – kłopot czy szansa?
Streszczenie.

Przedmiotem artykułu jest problem odnowy krajobrazu zdegradowanych struktur miejskich w aspekcie rekultywacji i zagospodarowania hałd na potrzeby rekreacyjne. Tłem artykułu są przykłady zachodnioeuropejskich i polskich regionów i miast zniszczonych monokulturą gospodarczą, dla których hałdy stały się jednym z istotnych czynników przekształceń. Celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania o określenie możliwości nowego zagospodarowania, kształtowania i ochrony krajobrazu przyrodniczego hałd, istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań przestrzennych i środowiskowych. Metodyka pracy polega na badaniach hałd z uwagi na ich udział w procesie transformacji przestrzeni zurbanizowanej.

Słowa kluczowe: kształtowanie krajobrazu, hałdy, rekultywacja, zagospodarowanie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_22.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pancewicz, Alina. "Hałdy – kłopot czy szansa?." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #22.
APA Alina Pancewicz (2009). Hałdy – kłopot czy szansa?. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #22
ISO 690 PANCEWICZ, Alina. Hałdy – kłopot czy szansa?. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #22.
Adres do korespondencji:
Alina Pancewicz
Alina Pancewicz
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 7
44-100 Gliwice
e-mail: alina.pancewicz@polsl.pl
Zaakceptowano do druku: 10.11.2008