Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ana C. Ramos, Margarida L. Sapata, Armando Ferreira, Luís Andrada, Manuel Candeias
Wpływ Cynara cardunculus na produkcję Pleurotus eryngii
Streszczenie.

Uprawa grzybów jadalnych jest możliwa na wielu rodzajach podłoży z odpadów lignino-celulozowych. Daje to możliwość stosowania różnorodnych niekonwencjonalnych materiałów do uprawy boczniaka (Pleurotus spp.), którego produkcja znacząco wzrosła w ostatnich latach. Celem badań była ocena produkcji, wydajności biologicznej i jakości owocników grzyba P. eryngii uprawianych na wysterylizowanych mieszaninach składających się ze słomy pszenicznej i karczocha hiszpańskiego (Cynara cardunculus). Mieszaniny złożone w 75% ze słomy pszenicznej i w 25% z C. cardunculus dawały największą wydajność i efektywność biologiczną, jednak owocniki boczniaka o największych wymiarach uzyskano z podłoża złożonego w 25% ze słomy pszenicznej i w 75% z karczocha hiszpańskiego.

Słowa kluczowe: grzyby, uprawa, podłoże, parametry jakościowe
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_151.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ramos, Ana C., et al. "Influence of Cynara cardunculus in the Pleurotus eryngii yield." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #151.
APA Ana C. Ramos, Margarida L. Sapata, Armando Ferreira, Luís Andrada, Manuel Candeias (2009). Influence of Cynara cardunculus in the Pleurotus eryngii yield. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #151
ISO 690 RAMOS, Ana C., et al. Influence of Cynara cardunculus in the Pleurotus eryngii yield. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #151.
Adres do korespondencji:
Ana C. Ramos
Instituto Nacional dos Recursos Biológicos L-INIA
Qta do Marquês
2784-505 Oeiras
Portugal

e-mail: ramos.anacristina@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 1.12.2009