Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Halina Weker, Małgorzata Więch
Żywność dla dzieci – podstawowe kryteria oceny
Streszczenie.

Celem pracy było przedstawienie zasad oceny żywności przeznaczonej dla najmłodszych dzieci według obowiązujących w Instytucie Matki i Dziecka standardów. Produkty żywnościowe rekomendowane dla dzieci powinny spełniać kryteria żywności wysokiej jakości (kontrolowany surowiec i proces produkcji, odpowiednia wartość odżywcza, bardzo dobra jakość zdrowotna). Opiniowanie żywności dla dzieci powinno być prowadzone w ośrodkach pediatrycznych zajmujących się problematyką żywieniową.

Słowa kluczowe: żywność, kryteria oceny, dzieci
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_150.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Weker, Halina, and Małgorzata Więch. "Żywność dla dzieci – podstawowe kryteria oceny." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #150.
APA Halina Weker, Małgorzata Więch (2009). Żywność dla dzieci – podstawowe kryteria oceny. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #150
ISO 690 WEKER, Halina, WIęCH, Małgorzata. Żywność dla dzieci – podstawowe kryteria oceny. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #150.
Adres do korespondencji:
Halina Weker
Zakład Żywienia
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17 A
01-211 Warszawa
Poland

e-mail: zaklad.zywienia@imid.med.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009