Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dorota Walkowiak-Tomczak
Wpływ stopnia dojrzałości na parametry fizyczno-chemiczne i zawartość związków polifenolowych w wybranych odmianach śliwek (Prunus domestica)
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu stopnia dojrzałości wybranych odmian śliwek (Prunus domestica) na masę owoców, zawartość suchej masy i ekstraktu, kwasowość oraz zawartość związków polifenolowych. Ocenie poddano śliwki w stadium dojrzałości zbiorczej i konsumpcyjnej. We wszystkich badanych odmianach zawartość suchej masyi ekstraktu w owocach o dojrzałości konsumpcyjnej była większa niż w owocach o dojrzałości zbiorczej. Kwasowość owoców w stadium dojrzałości zbiorczej była większa niż w stadium dojrzałości konsumpcyjnej. We wszystkich próbach zawartość polifenoli w owocach o dojrzałości konsumpcyjnej była większa niż w owocach w stadium dojrzałości zbiorczej.

Słowa kluczowe: śliwka, polifenole, stopień dojrzałości
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_149.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Walkowiak-Tomczak, Dorota. "Wpływ stopnia dojrzałości na parametry fizyczno-chemiczne i zawartość związków polifenolowych w wybranych odmianach śliwek (Prunus domestica)." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #149.
APA Dorota Walkowiak-Tomczak (2009). Wpływ stopnia dojrzałości na parametry fizyczno-chemiczne i zawartość związków polifenolowych w wybranych odmianach śliwek (Prunus domestica). Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #149
ISO 690 WALKOWIAK-TOMCZAK, Dorota. Wpływ stopnia dojrzałości na parametry fizyczno-chemiczne i zawartość związków polifenolowych w wybranych odmianach śliwek (Prunus domestica). Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #149.
Adres do korespondencji:
Dorota Walkowiak-Tomczak
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: tomczak @up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009