Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jadwiga Stankiewicz, Izabela Steinka, Monika Grajewska
Wpływ dodatków pochodzenia roślinnego na wybraną cechę sensoryczną serków twarogowych
Streszczenie.

Promowanie zdrowego stylu życia determinuje rozwój rynku żywności suplementowanej różnymi dodatkami. Efektem tego jest m.in. wzbogacanie żywności nowymi substancjami pochodzenia roślinnego zawierającymi aloes lub jego bioaktywne składniki. Celem pracy była ocena wybranej cechy sensorycznej (goryczy) skrzepu twarogowego oraz serków twarogowych suplementowanych aloesem i innymi dodatkami roślinnymi. Materiał badawczy stanowiły skrzepy twarogowe wyprodukowane laboratoryjnie w skali półtechnicznej oraz serki twarogowe pochodzące z sieci handlowych. Dodatek aloesu przygotowano zgodnie z patentem 197169 (Patent... 2008). Jako dodatki pochodzenia roślinnego stosowane w celu niwelowania gorzkiego smaku pochodzącego od aloesu zastosowano homogenną formę owoców truskawek i brzoskwiń w syropie. Oceny sensorycznej dokonano na podstawie norm PN-ISO 6658:1998 oraz PN-ISO 3972:1998. Wyniki badań wykazały większą zdolność maskowania goryczy przez brzoskwinie niż przez truskawki, zarówno w przypadku skrzepów twarogowych, jak i serków pochodzących z handlu. Na podstawie badań stwierdzono, iż istnieje możliwość optymalnego ustalenia stężenia dodatków smakowych w celu zniwelowania goryczy wynikającej z obecności aloesu.

Słowa kluczowe: skrzepy twarogowe, dodatki pochodzenia roślinnego, suplementacja żywności, aloes
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_148.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stankiewicz, Jadwiga, et al. "Wpływ dodatków pochodzenia roślinnego na wybraną cechę sensoryczną serków twarogowych." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #148.
APA Jadwiga Stankiewicz, Izabela Steinka, Monika Grajewska (2009). Wpływ dodatków pochodzenia roślinnego na wybraną cechę sensoryczną serków twarogowych. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #148
ISO 690 STANKIEWICZ, Jadwiga, STEINKA, Izabela, GRAJEWSKA, Monika. Wpływ dodatków pochodzenia roślinnego na wybraną cechę sensoryczną serków twarogowych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #148.
Adres do korespondencji:
Jadwiga Stankiewicz
Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Poland
e-mail: jagas@am.gdynia.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009