Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dominik Paukszta, Katarzyna Leja, Katarzyna Sobocińska, Grażyna Lewandowicz
Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów
Streszczenie.

Przeprowadzono badania wpływu różnego typu napełniaczy skrobiowych na właściwości mechaniczne kompozytów z matrycą polietylenową. Jako napełniacze stosowano skrobię natywną, skrobię zmodyfikowaną fizycznie oraz skrobię zmodyfikowaną chemicznie. Polimerami termoplastycznymi były dwa polietyleny – FABS i FGNX (Orlen). Badano następujące właściwości polietylenów i kompozytów polietylenu ze skrobią: twardość Brinella, wydłużanie przy zerwaniu, naprężenie przy zerwaniu oraz moduł Younga. Stwierdzono, że ani chemiczna, ani fizyczna modyfikacja skrobi nie wpłynęły znacząco na polepszenie właściwości kompozytów polietylenowo-skrobiowych, jednak, mając na uwadze ich wykorzystanie, należy stwierdzić, że ich właściwości są korzystne do produkcji materiałów opakowaniowych. Dążąc do polepszenia właściwości mechanicznych, przekładających się na właściwości użytkowe, należy w dalszym etapie poddać badaniom skrobię modyfikowaną zarówno fizycznie, jak i chemicznie.

Słowa kluczowe: skrobia modyfikowana, polietylen, kompozyty, właściwości mechaniczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_146.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Paukszta, Dominik, et al. "Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #146.
APA Dominik Paukszta, Katarzyna Leja, Katarzyna Sobocińska, Grażyna Lewandowicz (2009). Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #146
ISO 690 PAUKSZTA, Dominik, et al. Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #146.
Adres do korespondencji:
Dominik Paukszta
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland
e-mail: gralew@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009