Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jacek Nowak, Małgorzata Lasik
Wysokotemperaturowa bioremediacja ścieków z przemysłu ziemniaczanego z wykorzystaniem mieszanej kultury bakteryjnej
Streszczenie.

Celem badań była ocena możliwości biodegradacji ścieków przemysłu ziemniaczanego z użyciem mieszanych kultur bakterii rodzaju Bacillus w warunkach termofilnych. Do badań stosowano ścieki powstające w procesie odzysku białka z wód sokowych ziemniaków (nazwanych gorącymi) oraz powstające podczas produkcji skrobi ziemniaczanej. Stwierdzono istotny wpływ temperatury procesu na efektywność biodegradacji ścieków. Oczyszczenie obu rodzajów ścieków, wyrażone redukcją wskaźnika ChZT, zmniejszało się wraz z podwyższaniem temperatury procesu. Najlepsze efekty zmniejszenia obciążenia ścieków obserwowano w bioreaktorze STR w temperaturze 45°C (81±3% redukcji wskaźnika ChZT ścieków skrobiowych i 78±4% redukcji wskaźnika ChZT ścieków gorących), natomiast najsłabsze – w temperaturze 62°C (63±2% redukcji wskaźnika ChZT ścieków skrobiowych i 65±3% redukcji wskaźnika ChZT ścieków gorących). Analiza przebiegu zmian poziomu tlenu rozpuszczonego w podłożu ściekowym podczas przeprowadzonych w warunkach napowietrzanych hodowli okresowych wykazała, że najwyższe tempo redukcji wskaźnika ChZT ścieków występowało w okresie intensywnego przyswajania przez stosowane kultury mikroorganizmów tlenu z podłoża.

Słowa kluczowe: Bacillus, ścieki, przemysł ziemniaczany, biodegradacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_145.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak, Jacek, and Małgorzata Lasik. "Wysokotemperaturowa bioremediacja ścieków z przemysłu ziemniaczanego z wykorzystaniem mieszanej kultury bakteryjnej." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #145.
APA Jacek Nowak, Małgorzata Lasik (2009). Wysokotemperaturowa bioremediacja ścieków z przemysłu ziemniaczanego z wykorzystaniem mieszanej kultury bakteryjnej. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #145
ISO 690 NOWAK, Jacek, LASIK, Małgorzata. Wysokotemperaturowa bioremediacja ścieków z przemysłu ziemniaczanego z wykorzystaniem mieszanej kultury bakteryjnej. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #145.
Adres do korespondencji:
Jacek Nowak
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: jacnow@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009