Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Majewska
Porównanie wybranych właściwości miodów pszczelich jasnych i ciemnych
Streszczenie.

Celem pracy było sprawdzenie, które miody: jasne czy ciemne charakteryzują się lepszymi właściwościami prozdrowotnymi. Przeprowadzone badania obejmowały analizę fizyczno-chemiczną, tzn. oznaczenia barwy miodu, zawartości wody, popiołu, kwasowości, a także aktywności przeciwutleniającej miodów wobec rodników DPPH˙ i sumy polifenoli. Uzyskane wyniki umożliwiają porównanie właściwości miodów jasnych i ciemnych. Pozwalają one stwierdzić, że miody ciemne charakteryzują się silniejszymi właściwościami przeciwutleniającymi niż miody jasne. Najlepszym spośród badanych miodów antyoksydantem okazał się miód spadziowy, natomiast miód gryczany charakteryzował się największą zawartością polifenoli.

Słowa kluczowe: miód pszczeli, przeciwutleniacze, cechy fizyczno-chemiczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_143.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Majewska, Ewa. "Porównanie wybranych właściwości miodów pszczelich jasnych i ciemnych." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #143.
APA Ewa Majewska (2009). Porównanie wybranych właściwości miodów pszczelich jasnych i ciemnych. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #143
ISO 690 MAJEWSKA, Ewa. Porównanie wybranych właściwości miodów pszczelich jasnych i ciemnych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #143.
Adres do korespondencji:
Ewa Majewska
Katedra Biotechnologii
Mikrobiologii i Oceny Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Poland

e-mail: ewa_majewska1@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009