Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Lasik, Małgorzata Gumienna, Jacek Nowak
Ocena dynamiki i wydajności procesu produkcji kwasu octowego z glukozy z użyciem drożdży Brettanomyces bruxellensis
Streszczenie.

Celem prezentowanej pracy była ocena wzrostu oraz metabolizmu trzech szczepów drożdży Brettanomyces bruxellensis podczas hodowli prowadzonych w bioreaktorze z zastosowaniem mieszania (250 rpm) i napowietrzania (0,7 vvm), w temperaturze 30°C, bez regulacji pH oraz z regulacją na poziomie 4,0±0,2. Najsilniejsze stężenia kwasu octowego, sięgające 10,9-11,6 g/dm3, odnotowano w wyniku hodowli z regulacją pH. Brak regulacji powodował zmniejszenie wartości pH do 2,5-3,0, co istotnie zahamowało rozwój drożdży, zmniejszając ich żywotność o 75%. Stężenie wytworzonego kwasu octowego było w przypadku tych hodowli również istotnie zmniejszone i mieściło się w zakresie 6,63-7,55 g/dm3.

Słowa kluczowe: Brettanomyces bruxellensis, kwas octowy, bioreaktor
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_142.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lasik, Małgorzata, et al. "Ocena dynamiki i wydajności procesu produkcji kwasu octowego z glukozy z użyciem drożdży Brettanomyces bruxellensis." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #142.
APA Małgorzata Lasik, Małgorzata Gumienna, Jacek Nowak (2009). Ocena dynamiki i wydajności procesu produkcji kwasu octowego z glukozy z użyciem drożdży Brettanomyces bruxellensis. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #142
ISO 690 LASIK, Małgorzata, GUMIENNA, Małgorzata, NOWAK, Jacek. Ocena dynamiki i wydajności procesu produkcji kwasu octowego z glukozy z użyciem drożdży Brettanomyces bruxellensis. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #142.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Lasik
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail:
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009