Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Kowalska, Emilia Małoszewska
Ocena towaroznawcza czekolad wysokokakaowych
Streszczenie.

Celem niniejszej pracy była ocena towaroznawcza czekolad o zwiększonej zawartości kakao. Zakres pracy obejmował oznaczenie zawartości podstawowych składników odżywczych produktu, tj. tłuszczu, cukru, białka i suchej masy. Materiał badawczy stanowiły czekolady gorzkie, zawierające ponad 40% kakao, oraz czekolady wysokokakaowe, zawierające od 60 do 99% kakao. Wśród analizowanych produktów znalazły się czekolady będące wyrobami marek własnych (private label), a także czekolady czołowych producentów na rynku. Celem sprawdzenia autentyczności wyrobów, wyniki uzyskanych analiz zostały porównane z deklaracjami producentów oraz wymaganiami zawartymi w „dyrektywie czekoladowej” i w Polskiej Normie. Na podstawie przeprowadzonych analiz zawartości białka, tłuszczu, cukrów i suchej masy w przypadku większości badanych produktów potwierdzono zgodność z wymaganiami aktów prawnych.

Słowa kluczowe: czekolada gorzka, tłuszcz kakaowy, zamienniki tłuszczu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_141.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Jolanta, and Emilia Małoszewska. "Ocena towaroznawcza czekolad wysokokakaowych." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #141.
APA Jolanta Kowalska, Emilia Małoszewska (2009). Ocena towaroznawcza czekolad wysokokakaowych. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #141
ISO 690 KOWALSKA, Jolanta, MAłOSZEWSKA, Emilia. Ocena towaroznawcza czekolad wysokokakaowych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #141.
Adres do korespondencji:
Jolanta Kowalska
Katedra Biotechnologii
Mikrobiologii i Oceny Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: jolanta_kowalska@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009