Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paweł Nowak
Turystyka a ochrona środowiska
Streszczenie.

Turystyka jest obecnie bardzo dochodową i wciąż rozwijającą się dziedziną gospodarki na całym świecie. Według organizacji zajmujących się turystyką, w przyszłości przewidywany jest dalszy intensywny rozwój i wzrost dochodów z tej dziedziny usług. Nadmierne lub błędne wykorzystanie terenów pod względem turystycznym może jednak spowodować degradację, a nawet zanik wartości, które na początku stymulowały ten rozwój. Wartościami tymi są głównie walory przyrodnicze i kulturowe, decydujące o indywidualizmie danego regionu turystycznego. W opracowaniu zajęto się przedstawieniem problemów, jakie niesie ze sobą turystyka, oraz rozwiązań godzących jej rozwój z ochroną środowiska i regionalnej kultury.

Słowa kluczowe: turystyka, ekoturystyka, ochrona środowiska, projektowanie ekologiczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_14.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak, Paweł. "Turystyka a ochrona środowiska." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #14.
APA Paweł Nowak (2009). Turystyka a ochrona środowiska. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #14
ISO 690 NOWAK, Paweł. Turystyka a ochrona środowiska. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #14.
Adres do korespondencji:
Paweł Nowak
Paweł Nowak
Katedra Projektowania Krajobrazu
Akademia Rolnicza w Szczecinie
ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
Poland
e-mail: pnowak@saton.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2008