Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek
Wpływ parametrów procesu na przebieg suszenia konwekcyjno-mikrofalowego spienionego przecieru jabłkowego
Streszczenie.

Celem pracy było określenie wpływu parametrów procesu (grubości warstwy, prędkości powietrza, mocy generatora mikrofal) na kinetykę suszenia konwekcyjno-mikrofalo­wego spienionego przecieru jabłkowego. Materiał suszono w warstwie o grubościach: 2, 4, 6, 8 i 10 mm w temperaturze 40°C przy prędkości przepływu powietrza 1,8 m/s i mocy mikrofal 250 W. Przeprowadzono badania suszenia przecieru z zastosowaniem mocy mikrofal w zakresie od 0 do 250 W. Określono również zależność między szybkością suszenia a prędkością przepływu czynnika suszącego. Zmniejszenie grubości warstwy piany z 10 do 2 mm dwukrotnie skróciło czas suszenia przecieru. Szybkość suszenia i wydajność procesu zwiększały się wraz ze wzrostem mocy mikrofal i prędkości powietrza.

Słowa kluczowe: suszenie mikrofalowe, piana, grubość warstwy, prędkość przepływu powietrza, wydajność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_139.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jakubczyk, Ewa, and Ewa Gondek. "Wpływ parametrów procesu na przebieg suszenia konwekcyjno-mikrofalowego spienionego przecieru jabłkowego." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #139.
APA Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek (2009). Wpływ parametrów procesu na przebieg suszenia konwekcyjno-mikrofalowego spienionego przecieru jabłkowego. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #139
ISO 690 JAKUBCZYK, Ewa, GONDEK, Ewa. Wpływ parametrów procesu na przebieg suszenia konwekcyjno-mikrofalowego spienionego przecieru jabłkowego. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #139.
Adres do korespondencji:
Ewa Jakubczyk
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Poland

e-mail: ewa_jakubczyk@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009