Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Justyna Gromadzka, Waldemar Wardencki
Porównanie stabilności oksydatywnej różnych olejów roślinnych
Streszczenie.

Celem prezentowanych badań było porównanie stabilności oksydacyjnej olejów roślinnych z Polski, Finlandii i Hiszpanii. Na etapie przyspieszania utleniania zastosowano promieniowanie ultrafioletowe (UV). Po naświetlaniu olejów powstałe związki lotne ekstrahowanoz fazy nadpowierzchniowej za pomocą techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (HS-SPME) i analizowano z zastosowaniem chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyj­nym (GC/FID). Okres indukcji wyznaczono na podstawie stosunku stężeń heksanalu do 2-trans--nonenalu w badanych próbkach. Ostatnim etapem było porównanie uzyskanych wynikówz okresami indukcji wyznaczonymi dla tych samych olejów metodą Rancimat i liczby nadtlenkowej. Podczas opracowywania metody określono optymalne parametry procesu ekstrakcji związków lotnych i przeprowadzono elementy walidacji metody. Opisana metoda umożliwia wykrywanie produktów utleniania olejów roślinnych z zadowalającą precyzją i powtarzalnością.

Słowa kluczowe: oleje roślinne, stabilność oksydacyjna, promieniowanie ultrafioletowe, związki lotne, kapilarna chromatografia gazowa, mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME)
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_138.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gromadzka, Justyna, and Waldemar Wardencki. "Comparison of oxidative stability of different edible oils." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #138.
APA Justyna Gromadzka, Waldemar Wardencki (2009). Comparison of oxidative stability of different edible oils. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #138
ISO 690 GROMADZKA, Justyna, WARDENCKI, Waldemar. Comparison of oxidative stability of different edible oils. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #138.
Adres do korespondencji:
Justyna Gromadzka
Katedra Chemii Analitycznej
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Poland

e-mail: justyna@gromadzcy.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009