Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Bzducha-Wróbel, Mieczysław Obiedziński
Wpływ dodatku wolnego kwasu linolowego na zawartość CLA oraz rozwój bakterii mlekowych w układach serów modelowych z Lactobacillus acidophilus
Streszczenie.

W pracy określano wpływ dodatku wolnego kwasu linolowego na powstawanie kwasu linolowego o wiązaniach skoniugowanych (CLA) w tłuszczu modelowych serów dojrzewających pod wpływem aktywności metabolicznej pałeczek mlekowych Lactobacillus acidophilus La-5. Badano również zmiany liczby bakterii mlekowych w czasie dojrzewania modeli serów. Zawartość CLA w układach probiotycznych z dodatkiem kwasu linolowego była istotnie statystycznie większa (α = 0,05) w porównaniu z układami kontrolnymi. Obserwowano ponad siedmiokrotne zwiększenie udziału CLA w puli wolnych kwasów tłuszczowych w układach zawierających bakterie Lb. acidophilus La-5, co potwierdza zdolność badanych bakterii mlekowych do izomeryzacji kwasu linolowego do CLA. Kwas linolowy nie wpływał hamująco na rozwój badanych bakterii mlekowych – wykazywały one podobny wzrost w modelach z dodatkiem oraz bez dodatku tego kwasu.

Słowa kluczowe: Lactobacillus acidophilus, kwas linolowy, CLA, modele serów dojrzewających
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_137.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bzducha-Wróbel, Anna, and Mieczysław Obiedziński. "Wpływ dodatku wolnego kwasu linolowego na zawartość CLA oraz rozwój bakterii mlekowych w układach serów modelowych z Lactobacillus acidophilus." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #137.
APA Anna Bzducha-Wróbel, Mieczysław Obiedziński (2009). Wpływ dodatku wolnego kwasu linolowego na zawartość CLA oraz rozwój bakterii mlekowych w układach serów modelowych z Lactobacillus acidophilus. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #137
ISO 690 BZDUCHA-WRóBEL, Anna, OBIEDZIńSKI, Mieczysław. Wpływ dodatku wolnego kwasu linolowego na zawartość CLA oraz rozwój bakterii mlekowych w układach serów modelowych z Lactobacillus acidophilus. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #137.
Adres do korespondencji:
Anna Bzducha-Wróbel
Katedra Biotechnologii
Mikrobiologii i Oceny Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Poland

e-mail: anna_bzducha_wrobel@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009