Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paulina Biernacka, Beata Plutowska, Waldemar Wardencki
Wpływ geosminy, trisiarczku dimetylu oraz 2- i 3-metylobutan-1-olu na jakość destylatów rolniczych
Streszczenie.

Jakość napojów alkoholowych jest bardzo istotna dla konsumentów. Destylarnie, chcąc wytwarzać wysokiej jakości trunki, muszą określić, które składniki są odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach pogarszając jakość otrzymywanych alkoholi. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie profili zapachowych próbek destylatów rolniczych różniących się jakością organoleptyczną oraz wskazanie tych składników, których obecność może być przyczyną złej jakości napojów alkoholowych. W badaniach zastosowano dwie techniki chromatografii gazowej: z detekcją olfaktometryczną oraz z detekcją mas. Badania wykazały obecność około 40 różnych zapachów. Trzy zapachy: ziemisty – pleśni, wilgotnej piwnicy; warzywny – gotowanej kapusty, cebuli oraz stęchły – serowy zostały zidentyfikowane jako: geosmina, trisulfid dimetylu oraz 2- i 3-metylobutan-1-ol. W przypadku tych zapachów występowała zależność pomiędzy jakością próbki a ilością tych związków. Wraz ze wzrostem ich stężenia można było zaobserwować spadek jakości organoleptycznej destylatu rolniczego.

Słowa kluczowe: składniki lotne, destylaty rolnicze, GC-O, GC-MS, jakość organoleptyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_136.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biernacka, Paulina, et al. "Influence of geosmin, dimethyl trisulfide, 2- and 3-methylbutan-1-ol on raw spirits quality." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #136.
APA Paulina Biernacka, Beata Plutowska, Waldemar Wardencki (2009). Influence of geosmin, dimethyl trisulfide, 2- and 3-methylbutan-1-ol on raw spirits quality. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #136
ISO 690 BIERNACKA, Paulina, PLUTOWSKA, Beata, WARDENCKI, Waldemar. Influence of geosmin, dimethyl trisulfide, 2- and 3-methylbutan-1-ol on raw spirits quality. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #136.
Adres do korespondencji:
Paulina Biernacka
Katedra Chemii Analitycznej
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Poland
e-mail: biernacka.paulina@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009