Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Róża Biegańska-Marecik, Elżbieta Radziejewska-Kubzdela
Wpływ warunków pakowania w atmosferze modyfikowanej na jakość jarmużu o małym stopniu przetworzenia
Streszczenie.

W pracy określono wpływ warunków pakowania na jakość jarmużu o małym stopniu przetworzenia w czasie 12 dni przechowywania w temperaturze 4°C. Zastosowano materiał opakowaniowy o przepuszczalności dla tlenu 1,5 i 35 cm3/m2 w ciągu 24 h, z zastosowaniem mikroperforacji, oraz atmosferę modyfikowaną o dużej zawartości tlenu (30, 55 i 80%). Zastosowano również pakowanie w atmosferze powietrza Próby pakowane w powietrzu i atmosferze o składzie 80% O2 / 10% CO2 / 10% N2 z zastosowaniem mikroperforacji materiału opakowaniowego uzyskały najwyższe noty oceny sensorycznej w czasie przechowywania.. Wartości tych not po 12 dniach przechowywania mieściły się w zakresie od 4,6 do 5,0. Próby zapakowane
z zastosowaniem folii opakowaniowej bez mikroperforacji, niezależnie od jej przepuszczalności, uzyskiwały akceptowalność sensoryczną do 9. dnia przechowywania Dalsze przechowywanie, na skutek zbyt małej przepuszczalności materiału opakowaniowego, powodowało pojawienie się nieprzyjemnego zapachu i dyskwalifikację prób.

Słowa kluczowe: pakowanie w atmosferze modyfikowanej, jarmuż, jakość sensoryczna
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biegańska-Marecik, Róża, and Elżbieta Radziejewska-Kubzdela. "The effect of modified atmosphere packaging conditions on quality of minimally processed kale." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #135.
APA Róża Biegańska-Marecik, Elżbieta Radziejewska-Kubzdela (2009). The effect of modified atmosphere packaging conditions on quality of minimally processed kale. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #135
ISO 690 BIEGAńSKA-MARECIK, Róża, RADZIEJEWSKA-KUBZDELA, Elżbieta. The effect of modified atmosphere packaging conditions on quality of minimally processed kale. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #135.
Adres do korespondencji:
Róża Biegańska-Marecik
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: rozmarec@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009