Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paulina Wolska, Alicja Ceglińska, Agnieszka Rudzińska
Wpływ dodatku produktów owsianych na jakość pieczywa pszennego
Streszczenie.

Celem pracy było określenie wpływu dodatku produktów owsianych na jakość pieczywa pszennego. Materiałem doświadczalnym było pieczywo uzyskane z mąki pszennej typu 550 z 15-procentowym w stosunku do mąki dodatkiem płatków owsianych: zwykłych, błyskawicznych, górskich, otrębów owsianych i błonnika owsianego handlowego. Na podstawie dokonanego wypieku określono przebieg procesu technologicznego i jakość pieczywa; zbadano jego cechy organoleptyczne i fizyczne: upiek, wydajność, objętość oraz twardość. Proces technologiczny produkcji pieczywa z dodatkiem produktów owsianych nie różni się znacząco od produkcji pieczywa z samej mąki pszennej. Płatki i otręby są korzystniejszą formą dodatku produktów owsianych do pieczywa pszennego niż błonnik handlowy.

Słowa kluczowe: pieczywo pszenne, produkty owsiane, dodatek, jakość
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_134.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wolska, Paulina, et al. "Wpływ dodatku produktów owsianych na jakość pieczywa pszennego." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #134.
APA Paulina Wolska, Alicja Ceglińska, Agnieszka Rudzińska (2009). Wpływ dodatku produktów owsianych na jakość pieczywa pszennego. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #134
ISO 690 WOLSKA, Paulina, CEGLIńSKA, Alicja, RUDZIńSKA, Agnieszka. Wpływ dodatku produktów owsianych na jakość pieczywa pszennego. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #134.
Adres do korespondencji:
Paulina Wolska
Katedra Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Poland


e-mail: paulina.wolska1@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009