Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dominik Szwajgier, Tomasz Czernecki, Monika Czernecka, Zdzisław Targoński
Zmiany zawartości likopenu oraz aktywności przeciwrodnikowej w czasie przechowywania przetworów pomidorowych
Streszczenie.

W niniejszej pracy zbadano wpływ sposobu przygotowania i przechowywania przecierów i koncentratów pomidorowych na zmiany zawartości likopenu i aktywności przeciwrodnikowych tych przetworów. W przypadku wszystkich przetworów nie zaobserwowano zmniejszenia stężenia likopenu po 16 tygodniach przechowywania. Zastosowanie preparatu enzymatycznego Viscozym pozwoliło na zwiększenie stężenia likopenu w przecierze (z pomidorów rozparzanych przez 10 min) i w koncentracie (z pomidorów rozparzanych przez 20 min), nie stwierdzono natomiast wzrostu stężenia likopenu po 30 min rozparzania pomidorów. Największe wartości aktywności przeciwrodnikowych mierzonych metodami z kationorodnikami ABTS+• i rodnikami DPPH• wykazały przetwory bez przechowywania, ponadto otrzymano rozbieżne wartości aktywności przeciwrodnikowych dotyczące wpływu preparatu enzymatycznego i czasu rozparzania pomidorów – w zależności od zastosowanej metody. W przypadku wszystkich prób przetworów obserwowano znaczące zmniejszenie wartości aktywności przeciwrodnikowych po
4 tygodniach przechowywania niezależnie od sposobu wytwarzania oraz dalsze zmniejszenie po 16 tygodniach przechowywania.

Słowa kluczowe: likopen, pomidor, aktywność przeciwrodnikowa, rodniki DPPH•, kationorodniki ABTS+•
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_133.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szwajgier, Dominik, et al. "Zmiany zawartości likopenu oraz aktywności przeciwrodnikowej w czasie przechowywania przetworów pomidorowych." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #133.
APA Dominik Szwajgier, Tomasz Czernecki, Monika Czernecka, Zdzisław Targoński (2009). Zmiany zawartości likopenu oraz aktywności przeciwrodnikowej w czasie przechowywania przetworów pomidorowych. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #133
ISO 690 SZWAJGIER, Dominik, et al. Zmiany zawartości likopenu oraz aktywności przeciwrodnikowej w czasie przechowywania przetworów pomidorowych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #133.
Adres do korespondencji:
Dominik Szwajgier
Katedra Biotechnologii
Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8
20-704 Lublin
Poland

e-mail: dszwajgier@hotmail.com
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009