Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Piecyk, Małgorzata Godlewska
Wpływ izolacji i obróbki termicznej na strawność skrobi grochu
Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie strawności in vitro skrobi zawartej w natywnej mące grochu oraz po jej wyizolowaniu i poddaniu obróbce termicznej i porównanie otrzymanych wyników ze strawnością skrobi o innych typach krystaliczności. Strawność skrobi zawartej w mące grochowej była największa (58,7%) w porównaniu z innymi próbkami, natomiast po wyizolowaniu jej wartość zmalała (44,0%) do poziomu podobnego jak w przypadku skrobi pszennej i ziemniaczanej. Po ogrzewaniu strawność skrobi w mące znacząco się poprawiła – do poziomu 91,2%, podobnego jak w skrobi pszennej, natomiast skrobia wyizolowana miała strawność zbliżoną do skrobi ziemniaczanej. Po zamrażaniu strawność zmalała we wszystkich próbkach. Jednocześnie zaobserwowano wzrost zawartości skrobi opornej z 10,11% do 12,58% w skrobi grochowej oraz z 4,53% do 7,02% w mące grochowej.

Słowa kluczowe: strawność skrobi in vitro, skrobia oporna, gotowanie, gotowanie i zamrażanie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_131.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piecyk, Małgorzata, and Małgorzata Godlewska. "Wpływ izolacji i obróbki termicznej na strawność skrobi grochu." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #131.
APA Małgorzata Piecyk, Małgorzata Godlewska (2009). Wpływ izolacji i obróbki termicznej na strawność skrobi grochu. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #131
ISO 690 PIECYK, Małgorzata, GODLEWSKA, Małgorzata. Wpływ izolacji i obróbki termicznej na strawność skrobi grochu. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #131.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Piecyk
Katedra Biotechnologii
Mikrobiologii i Oceny Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Poland

e-mail: malgorzata_piecyk@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009