Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Grzegorz Leśnierowski
Nowe sposoby fizykochemicznej modyfikacji lizozymu
Streszczenie.

Celem pracy było przedstawienie własnych metod modyfikacji lizozymu powodujących jego oligomeryzację oraz metod oceny wybranych właściwości fizykochemicznych i antybakteryjnych zmodyfikowanego lizozymu. Materiałem badawczym był lizozym własnej produkcji, który poddano modyfikacji metodami: termiczną, termiczno-chemiczną, chemiczną i membranową. W zmodyfikowanych preparatach lizozymu badano stopień oligomeryzacji enzymu oraz jego aktywność hydrolityczną. Wykazano, że każde z prezentowanych rozwiązań modyfikacji lizozymu może być stosowane do jego oligomeryzacji. Metodą termiczną oraz termiczno-chemiczną uzyskano preparaty zawierające w swym składzie około 57% oligomerów, w tym 34-43% dimeru. Preparaty modyfikowane chemicznie zawierały 60-80% oligomerów, w tym ponad 40% dimeru. Dobry, 50-procentowy efekt oligomeryzacji enzymu uzyskano także w wyniku modyfikacji membranowych.

Słowa kluczowe: lizozym, termiczna, termiczno-chemiczna, chemiczna, membranowa modyfikacja lizozymu, aktywność antybakteryjna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_130.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Leśnierowski, Grzegorz. "Nowe sposoby fizykochemicznej modyfikacji lizozymu." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #130.
APA Grzegorz Leśnierowski (2009). Nowe sposoby fizykochemicznej modyfikacji lizozymu. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #130
ISO 690 LEśNIEROWSKI, Grzegorz. Nowe sposoby fizykochemicznej modyfikacji lizozymu. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #130.
Adres do korespondencji:
Grzegorz Leśnierowski
Katedra Zarządzania Jakością Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: lesnier@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009