Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Renata Korzeniowska-Ginter
Wpływ dodatku trehalozy na wybrane cechy jakościowe i trwałość bułek pszennych
Streszczenie.

Celem badań było zbadanie wpływu dodatku trehalozy do ciasta na cechy jakościowe i trwałość bułek pszennych. Dodatek trehalozy wynosił: 0,5, 1 i 1,5% w stosunku do mąki w miejsce przewidzianej recepturą sacharozy. Poddano ocenie cechy sensoryczne oraz wilgotność, gęstość, zdolność utrzymywania wody przez miękisz w czasie 72 h przechowywania. Oceniono wpływ dodatku trehalozy na objętość 100 g i porowatość pieczywa. Stwierdzono istotny wpływ dodatku trehalozy i czasu przechowywania na: ogólną ocenę sensoryczną, kształt i wygląd zewnętrzny, barwę skórki, elastyczność miękiszu oraz smak i zapach skórki i miękiszu. Dodatek trehalozy istotnie wpływa na barwę, wygląd i porowatość miękiszu, lecz nie ma istotnego wpływu na grubość skórki i pozostałe cechy skórki. Dodatek trehalozy przyczynił się do poprawy elastyczności przechowywanych bułek oraz zmniejszenia tempa spadku zdolności utrzymania wody przez miękisz. Najkorzystniejsze cechy sensoryczne miały bułki wypieczone z 1-procentowym dodatkiem trehalozy.

Słowa kluczowe: trehaloza, pieczywo pszenne, trwałość pieczywa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_129.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Korzeniowska-Ginter, Renata. "Wpływ dodatku trehalozy na wybrane cechy jakościowe i trwałość bułek pszennych." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #129.
APA Renata Korzeniowska-Ginter (2009). Wpływ dodatku trehalozy na wybrane cechy jakościowe i trwałość bułek pszennych. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #129
ISO 690 KORZENIOWSKA-GINTER, Renata. Wpływ dodatku trehalozy na wybrane cechy jakościowe i trwałość bułek pszennych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #129.
Adres do korespondencji:
Renata Korzeniowska-Ginter
Katedra Technologii i Organizacji Żywienia
Akademia Morska
w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Poland

e-mail: ginteren@am.gdynia.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009