Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Elżbieta Hać-Szymańczuk, Joanna Roman, Katarzyna Bednarczyk
Badanie aktywności przeciwbakteryjnej rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis)
Streszczenie.

Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności przeciwbakteryjnej rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis) w postaci olejku wyekstrahowanego ze świeżych liści, wyciągu wodnego z suszu oraz ekstraktu handlowego. Sprawdzano działanie rozmarynu w stosunku do wybranych szczepów bakterii saprofitycznych oraz patogennych. Aktywność przeciwbakteryjną rozmarynu określano metodą seryjnych rozcieńczeń w bulionie płynnym. Efektywność rozmarynu była związana z jego formą oraz stężeniem w podłożu doświadczalnym, a także zależała od szczepu bakterii. Spośród badanych bakterii szczepy gramdodatnie były bardziej wrażliwe na działanie rozmarynu niż szczepy gramujemne. Badane formy rozmarynu nie spowodowały zahamowania wzrostu Staphylococcus aureus ani Klebsiella pneumoniae.

Słowa kluczowe: rozmaryn lekarski, Rosmarinus officinalis, aktywność przeciwbakteryjna, zahamowanie wzrostu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_128.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hać-Szymańczuk, Elżbieta, et al. "Badanie aktywności przeciwbakteryjnej rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis)." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #128.
APA Elżbieta Hać-Szymańczuk, Joanna Roman, Katarzyna Bednarczyk (2009). Badanie aktywności przeciwbakteryjnej rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis). Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #128
ISO 690 HAć-SZYMAńCZUK, Elżbieta, ROMAN, Joanna, BEDNARCZYK, Katarzyna. Badanie aktywności przeciwbakteryjnej rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis). Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #128.
Adres do korespondencji:
Elżbieta Hać-Szymańczuk
Katedra Biotechnologii
Mikrobiologii i Oceny Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Poland

e-mail: elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009