Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul
Charakterystyka mleka pasteryzowanego poddanego enzymatycznej hydrolizie laktozy
Streszczenie.

Przyswajanie laktozy przez organizm człowieka jest uwarunkowane obecnością aktywnej β-D-galaktozydazy. Brak tego enzymu stanowi przyczynę tzw. nietolerancji laktozy, objawiającej się przykrymi zaburzeniami gastrycznymi po spożyciu mleka. Celem pracy były badania nad możliwością zastosowania enzymu β-D-galaktozydazy do zmniejszenia zawartości laktozy w mleku spożywczym, pasteryzowanym. Do hydrolizy laktozy zastosowano preparat enzymatyczny Maxilact. W gotowym produkcie oraz mleku surowym oznaczano kwasowość czynną i miareczkową zawartość laktozy z określeniem stopnia jej hydrolizy. Stopień hydrolizy laktozy wyznaczono na podstawie punktu zamarzania mleka. Próbki poddano również ocenie sensorycznej. W gotowym produkcie określono zmiany mikrobiologiczne celem przedłużenia trwałości mleka. Stwierdzono, że na stopień hydrolizy laktozy statystycznie istotny wpływ miały zawartość laktozy i punkt zamarzania mleka przed hydrolizą. Inne oceniane parametry w mleku nie wpłynęły na stopień hydrolizy.

Słowa kluczowe: nietolerancja laktozy, hydroliza enzymatyczna, β-D-galaktozydaza, mleko bezlaktozowe, punkt zamarzania mleka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_126.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danków, Romualda, et al. "Charakterystyka mleka pasteryzowanego poddanego enzymatycznej hydrolizie laktozy." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #126.
APA Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul (2009). Charakterystyka mleka pasteryzowanego poddanego enzymatycznej hydrolizie laktozy. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #126
ISO 690 DANKóW, Romualda, CAIS-SOKOLIńSKA, Dorota, PIKUL, Jan. Charakterystyka mleka pasteryzowanego poddanego enzymatycznej hydrolizie laktozy. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #126.
Adres do korespondencji:
Romualda Danków
Katedra Technologii Mleczarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-627 Poznań
Poland
e-mail: dankow@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009