Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Angelika Beyer, Marek Biziuk
Porównanie technik oczyszczania ekstraktów z żywności zawierającej pestycydy chloroorganiczne oraz anality z grupy PCB
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących opracowania metody oczyszczania ekstraktów z żywności o zawartości tłuszczu od 10 do 13% opartej na technice ekstrakcji do fazy stałej (ang. SPE – Solid Phase Extraction) przy jakościowym i ilościowym oznaczaniu związków chloroorganicznych. W tym celu porównano odzyski wybranych analitów chloroorganicznych w przypadku zastosowania różnych rozpuszczalników na etapie izolacji analitów z matrycy oraz w przypadku oczyszczania ekstraktów z zastosowaniem różnych technik. Na etapie oczyszczania ekstraktu stosowano technikę SPE bądź technikę SPE poprzedzoną wymrażaniem lub zastosowaniem stężonego kwasu siarkowego. Największe odzyski związków chloroorganicznych uzyskano, stosując mieszaninę acetonitryl–woda (95:5, v/v) na etapie izolacji analitów z matrycy oraz LC-Florisil jako sorbent do oczyszczania ekstraktu. Ponadto zastosowanie wymrażania zamiast kwasu siarkowego pozwoliło na otrzymanie większych odzysków pestycydów chloroorganicznych.

 

Słowa kluczowe: pestycydy chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle, PCB, ekstrakcja do fazy stałej, żywność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_125.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Beyer, Angelika, and Marek Biziuk. "Porównanie technik oczyszczania ekstraktów z żywności zawierającej pestycydy chloroorganiczne oraz anality z grupy PCB." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #125.
APA Angelika Beyer, Marek Biziuk (2009). Porównanie technik oczyszczania ekstraktów z żywności zawierającej pestycydy chloroorganiczne oraz anality z grupy PCB. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #125
ISO 690 BEYER, Angelika, BIZIUK, Marek. Porównanie technik oczyszczania ekstraktów z żywności zawierającej pestycydy chloroorganiczne oraz anality z grupy PCB. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #125.
Adres do korespondencji:
Angelika Beyer
Katedra Chemii Analitycznej
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk
Poland
e-mail: angelika.beyer@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009