Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Szablewski, Renata Cegielska-Radziejewska, Anna Kaczmarek, Jacek Kijowski, Jan Zabielski
Prognozowanie bezpiecznego okresu trwałości farszu do produkcji pasztetu
Streszczenie.

Celem pracy było szacowanie bezpiecznego okresu trwałości surowego farszu do produkcji sterylizowanych pasztetów drobiowych. Badania modelowe przeprowadzono w zakładzie mięsnym w rzeczywistych warunkach produkcji. Badano surowy farsz bezpośrednio po procesie kutrowania. W ciągu 20 h po przygotowaniu farszu oceniano jego zapach i pH. Jednocześnie oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych i zawartość NaCl. Prognozy wybranych patogenów, tj.: Escherichia coli O157:H7, Clostridium botulinum i Staphylococcus aureus, wykonano z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych oznaczeń. Szacowano czas trwania lagfazy, czas wzrostu jednej generacji i czas, po którym wybrane patogeny osiągają stacjonarną fazę wzrostu, przy założonym poziomie skażenia początkowego 1 jtk/g. Przygotowany farsz cechował się znacznym początkowym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym: ponad 5 × 106 jtk/g farszu przy pH 6,06. Pierwsze zmiany wskazujące na zepsucie zaobserwowano po 7 h przechowywania (pH 4,87), natomiast istotne zróżnicowanie pH pojawiło się już w 6. godzinie po produkcji przy pH 5,26, gdzie oznaczono 2,9 × 109 jtk/g farszu. W badanym surowcu oznaczono średnio 1,54% NaCl. W wyniku przeprowadzonej symulacji wzrostu badanych patogenów, biorąc pod uwagę wybrane czynniki fizykochemiczne, stwierdzono, że bakterie mniej więcej po 8 h wchodzą w stacjonarną fazę wzrostu. Wykonane analizy jednoznacznie wskazują, iż badany farsz przechowywany w warunkach produkcyjnych powinien być sterylizowany najpóźniej po 6. godzinie przygotowania. W tym czasie, mimo znacznej ilości bakterii tlenowych, badane bakterie patogenne nie osiągają jeszcze stacjonarnej fazy wzrostu i nie wytwarzają termostabilnych toksyn.

Słowa kluczowe: farsz, pH, patogeny, prognozowanie mikrobiologiczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_124.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szablewski, Tomasz, et al. "Prognozowanie bezpiecznego okresu trwałości farszu do produkcji pasztetu." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #124.
APA Tomasz Szablewski, Renata Cegielska-Radziejewska, Anna Kaczmarek, Jacek Kijowski, Jan Zabielski (2009). Prognozowanie bezpiecznego okresu trwałości farszu do produkcji pasztetu. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #124
ISO 690 SZABLEWSKI, Tomasz, et al. Prognozowanie bezpiecznego okresu trwałości farszu do produkcji pasztetu. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #124.
Adres do korespondencji:
Tomasz Szablewski
Katedra Zarządzania Jakością Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: tszablew@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009