Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maciej Nastaj
Wpływ dodatku chlorku sodu na właściwości reologiczne pian otrzymanych z preparatów białek serwatkowych
Streszczenie.

Celem pracy było przebadanie wpływu dodatku chlorku sodu na właściwości reologiczne pian otrzymanych z trzech rodzajów preparatów białek serwatkowych: izolatu (WPI) oraz dwóch koncentratów (WPC 80 i WPC 65). Właściwości reologiczne pian oceniano za pomocą reometru oscylacyjnego Haake RS 300. Dla badanych próbek wyznaczono wartości granic płynięcia (τ), modułów zachowawczych (G') i stratności (G") oraz wielkości kątów fazowych (E). Wyznaczono również wydajności pienienia roztworów badanych preparatów. Właściwości reologiczne otrzymanych pian były zależne od rodzaju zastosowanego preparatu i stężenia NaCl. Piany otrzymane z roztworów WPI cechowały się najlepszymi właściwościami reologicznymi; w ich przypadku zwiększanie stężenia molowego NaCl prowadziło do systematycznego podwyższania się granicy płynięcia i zwiększania wydajności pienienia. Z kolei w przypadku pian otrzymanych z koncentratów WPC 80 i WPC 65 zwiększanie stężenia soli prowadziło do spadków wartości ich granicy płynięcia i zmniejszania wydajności pienienia. Dla pian otrzymanych z WPI stwierdzono zależności liniowe pomiędzy wartościami granicy płynięcia a wydajnościami pienienia oraz granicami płynięcia a kątami fazowymi.

Słowa kluczowe: białka serwatkowe, piany, reologia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_122.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nastaj, Maciej. "Wpływ dodatku chlorku sodu na właściwości reologiczne pian otrzymanych z preparatów białek serwatkowych." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #122.
APA Maciej Nastaj (2009). Wpływ dodatku chlorku sodu na właściwości reologiczne pian otrzymanych z preparatów białek serwatkowych. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #122
ISO 690 NASTAJ, Maciej. Wpływ dodatku chlorku sodu na właściwości reologiczne pian otrzymanych z preparatów białek serwatkowych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #122.
Adres do korespondencji:
Maciej Nastaj
Katedra Biotechnologii
Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8
20-704 Lublin
Poland
e-mail: mnasty@o2.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009