Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zbyszko Lubiewski, Anna Gandecka, Krzysztof Mikołajczak, Grażyna Lewandowicz
Zagospodarowanie odpadowych tłuszczów zwierzęcych metodami enzymatycznymi
Streszczenie.

Celem pracy była optymalizacja oczyszczania odpadowych tłuszczów zwierzęcych z użyciem metod enzymatycznych w celu ich przystosowania do produkcji paliwa używanego
w silnikach wysokoprężnych. Materiał badawczy stanowiły odpadowe tłuszcze zwierzęce – sadło wieprzowe oraz łój wołowy. W planowaniu optymalizacji zastosowano centralny plan kompozycyjny wykorzystujący współczynnik alfa ortogonalności. Do wszystkich eksperymentów użyto enzymu proteolitycznego Alcalase 2,4L. Badano wpływ trzech wielkości wejściowych: czasu reakcji, wytrząsania oraz dawki enzymu. Proces optymalizowano w kierunku maksymalizacji ilości uzyskiwanego tłuszczu. Wykazano, iż w przypadku obu substratów zastosowany model doświadczalny okazał się odpowiedni i pozwalał na osiągnięcie wysokiej wydajności reakcji, rzędu 95-100%. Na tej podstawie można wnioskować, iż hydroliza enzymatyczna za pomocą proteolitycznego preparatu enzymatycznego Alcalase 2,4L jest efektywną metodą przygotowania odpadowych tłuszczów zwierzęcych do procesu transestryfikacji, będącego głównym etapem produkcji biodiesla.

Słowa kluczowe: łój, sadło, tłuszcze odpadowe, biodiesel
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lubiewski, Zbyszko, et al. "Zagospodarowanie odpadowych tłuszczów zwierzęcych metodami enzymatycznymi." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #121.
APA Zbyszko Lubiewski, Anna Gandecka, Krzysztof Mikołajczak, Grażyna Lewandowicz (2009). Zagospodarowanie odpadowych tłuszczów zwierzęcych metodami enzymatycznymi. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #121
ISO 690 LUBIEWSKI, Zbyszko, et al. Zagospodarowanie odpadowych tłuszczów zwierzęcych metodami enzymatycznymi. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #121.
Adres do korespondencji:
Zbyszko Lubiewski
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland

e-mail: zbyszlub@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009