Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hanna Kowalska, Andrzej Lenart, Mariusz Wojnowski
Zmiany barwy jabłek odwadnianych osmotycznie i nasycanych kwasem askorbinowym
Streszczenie.

Celem pracy było określenie wpływu warunków procesu wyznaczonych jedną
z metod planowania eksperymentów na zmiany parametrów barwy jabłek odwadnianych osmotycznie oraz odwadnianych i jednocześnie nasycanych kwasem askorbinowym. Próbki jabłek o wymiarach 25 × 25 mm i grubości 5-15 mm odwadniano osmotycznie przez 1-5 h w roztworze sacharozy o stężeniu 20-60% w zakresie temperatury 20-60°C. W celu nasycenia jabłek kwasem askorbinowym dodawano go do roztworu osmotycznego w ilości 2%. Zmiany barwy jabłek odwadnianych osmotycznie oraz odwadnianych z jednoczesnym nasączaniem kwasem askorbinowym w największym, statystycznie istotnym, stopniu zależały od temperatury. Zastosowanie podwyższonej temperatury – 60°C – miało negatywny wpływ na jasność barwy jabłek. Umiarkowana temperatura – do 40°C – powodowała niewielkie zmiany barwy, a nawet nieznaczne zwiększenie jej jasności wywołane synergicznym działaniem temperatury i stężenia roztworu sacharozy oraz zwiększonym wnikaniem kwasu askorbinowego.

Słowa kluczowe: nasączanie, planowanie eksperymentów, jasność barwy jabłek
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_120.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Hanna, et al. "Zmiany barwy jabłek odwadnianych osmotycznie i nasycanych kwasem askorbinowym." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #120.
APA Hanna Kowalska, Andrzej Lenart, Mariusz Wojnowski (2009). Zmiany barwy jabłek odwadnianych osmotycznie i nasycanych kwasem askorbinowym. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #120
ISO 690 KOWALSKA, Hanna, LENART, Andrzej, WOJNOWSKI, Mariusz. Zmiany barwy jabłek odwadnianych osmotycznie i nasycanych kwasem askorbinowym. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #120.
Adres do korespondencji:
Hanna Kowalska
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Poland

e-mail: hanna_kowalska@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009