Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul
Wykorzystanie popłuczyn mleczarskich w celu odzyskania masy białkowej
Streszczenie.

Ścieki mleczarskie technologiczne powstające podczas mycia urządzeń zawierają resztki surowca mlecznego i produktów z niego wytwarzanych. Ładunek zanieczyszczeń organicznych w ściekach wyrażony z BZT5 jest bardzo duży, dlatego celem pracy było zbadanie możliwości wtórnego wykorzystania popłuczyn mleczarskich pochodzących z aparatowni. Wyniki badań wskazują, że bogate w białka i tłuszcze popłuczyny nadają się do dalszego przerobu. Zastosowany proces produkcji masy serowej z popłuczyn może być zaaplikowany w mleczarni. Pozwoli to na zagospodarowanie części ścieków poprodukcyjnych, zmniejszając ilość (o 9%)
i ładunek wszystkich ścieków mleczarskich (o 25% azotu, 13% ChZT i 11% BZT5). Zysk mleczarni z wykorzystania masy serowej w okresie dwóch lat pozwoli na zrefundowanie poniesionych kosztów inwestycji.

Słowa kluczowe: popłuczyny mleczarskie, ścieki mleczarskie, ultrafiltracja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_116.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danków, Romualda, et al. "Wykorzystanie popłuczyn mleczarskich w celu odzyskania masy białkowej." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #116.
APA Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul (2009). Wykorzystanie popłuczyn mleczarskich w celu odzyskania masy białkowej. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #116
ISO 690 DANKóW, Romualda, CAIS-SOKOLIńSKA, Dorota, PIKUL, Jan. Wykorzystanie popłuczyn mleczarskich w celu odzyskania masy białkowej. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #116.
Adres do korespondencji:
Romualda Danków
Katedra Technologii Mleczarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: dankow@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009