Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul
Kształtowanie się zawartości związków azotowych w mleku klaczy i kumysie oraz ich liofilizatach
Streszczenie.

Celem pracy było oznaczenie zawartości białka ogólnego oraz azotu niebiałkowego w mleku klaczy, kumysie oraz ich liofilizatach. Mleko i kumys przetrzymywano w warunkach zamrożenia, natomiast liofilizaty w warunkach chłodniczych. Oznaczenia mleka mrożonego oraz liofilizowanego przeprowadzono w okresie czterech miesięcy przechowywania. Zaobserwowano zmniejszenie ilości protein (mrożone: z 1,78 do 1,56%, liofilizowane: z 16,6 do 15,9%) oraz wzrost zawartości NPN (mrożone: z 0,26 do 0,49%, liofilizowane: z 0,30 do 0,38%). Oznaczenia na kumysie płynnym i liofilizowanym wykonano w czterech miesiącach. W kumysie płynnym zawartość białka istotnie zmalała z 0,97 do 0,73%, natomiast NPN wzrosła z 0,54 do 0,77%.
W liofilizacie nie odnotowano istotnej zmiany ilości protein, natomiast zawartość NPN istotnie wzrosła z 0,28 do 0,30%.

Słowa kluczowe: mleko klaczy, kumys, liofilizacja, azot niebiałkowy, białko ogólne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danków, Romualda, et al. "Kształtowanie się zawartości związków azotowych w mleku klaczy i kumysie oraz ich liofilizatach." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #115.
APA Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul (2009). Kształtowanie się zawartości związków azotowych w mleku klaczy i kumysie oraz ich liofilizatach. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #115
ISO 690 DANKóW, Romualda, CAIS-SOKOLIńSKA, Dorota, PIKUL, Jan. Kształtowanie się zawartości związków azotowych w mleku klaczy i kumysie oraz ich liofilizatach. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #115.
Adres do korespondencji:
Romualda Danków
Katedra Technologii Mleczarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: dankow@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009