Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Renata Cegielska-Radziejewska, Tomasz Szablewski, Karolina Karolczak, Anna Kaczmarek, Jacek Kijowski
Ocena zawartości mikotoksyn w zbożach paszowych i paszach metodą immunoenzymatyczną
Streszczenie.

Mikotoksyny są toksycznymi metabolitami wtórnymi grzybów (pleśni), należącymi przede wszystkim do rodzaju Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Ich obecność w zbożach i paszach prowadzi do strat w produkcji zwierzęcej. Obowiązująca obecnie norma PN-EN ISO 22000:2006 wskazując konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu „od pola do stołu”, wymaga kontroli i wycofania zbóż i pasz skażonych mikotoksynami, dlatego też priorytetowe jest wykorzystanie szybkich i efektywnych metod kontroli mikotoksyn mających zastosowanie w całym łańcuchu produkcji żywności. Celem pracy była ocena obecności deoksyniwalenolu i zearalenonu w zbożach i paszach z wykorzystaniem testów ELISA. Badania wskazują na znaczenie mikotoksyn jako potencjalnego zagrożenia w produkcji pasz i konieczność systemowego podejścia w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Spośród badanych zbóż i pasz największe stężenie deoksyniwalenolu stwierdzono w przypadku kukurydzy i pasz produkowanych na jej bazie. Podobne rezultaty uzyskano, testując zboża i pasze na zawartość zearalenonu. Stwierdzono, że metodę immunoenzymatyczną ELISA można zastosować do oznaczania mikotoksyn w paszach i zbożach. Zestawy testów są praktyczne i łatwe w obsłudze.

Słowa kluczowe: mikotoksyny, deoksyniwalenol, zearalenon, zboża
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_114.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cegielska-Radziejewska, Renata, et al. "Ocena zawartości mikotoksyn w zbożach paszowych i paszach metodą immunoenzymatyczną." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #114.
APA Renata Cegielska-Radziejewska, Tomasz Szablewski, Karolina Karolczak, Anna Kaczmarek, Jacek Kijowski (2009). Ocena zawartości mikotoksyn w zbożach paszowych i paszach metodą immunoenzymatyczną. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #114
ISO 690 CEGIELSKA-RADZIEJEWSKA, Renata, et al. Ocena zawartości mikotoksyn w zbożach paszowych i paszach metodą immunoenzymatyczną. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #114.
Adres do korespondencji:
Renata Cegielska-Radziejewska
Katedra Zarządzania Jakością Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: renatara@up. poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009